کاشت ناخن هنری جادویی و زیبا در سالن های زیبایی.....

کاشت ناخن هنری جادویی و زیبا در سالن های زیبایی.....
      کاشت ناخن یکی از روش های معمول در زیبا شناسی است که در این روش ناخن های مصنوعی بر روی ناخن های طبیعی کاشته می شوند. این روش به صورت گسترده در سال های اخیر در کشورهای مختلف جهان پذیرفته شده است و به عنوان یکی از محبوبترین روش های زیبایی در دنیا شناخته می شود. در کاشت ناخن، انتخاب نوع ناخن مصنوعی برای پوشش دادن به ناخن …
ادامه مطلب